Kajak - Activiteit tijdelijk beperkt
Bekijk de alternatieven
Kajak - Activiteit tijdelijk beperkt Kajak - Activiteit tijdelijk beperkt

 

Zie onze pagina Bevaarbaarheid van de Lesse voor meer informatie.

 

Onze verwante activiteiten

Avontuur

Ardennen challenge

Het ideale programma om je eerste "avontuurlijke" stappen te maken !

Ontdekken
Avontuur

Alpen challenge

Sportiever, dit programma zal klimliefhebbers bevallen !

Ontdekken
Rondvaarten

Rondvaart Dinant-Anseremme

De mooiste landschappen en zichten van het centrum van Dinant !

Ontdekken
Rondvaarten

Rondvaart Dinant-Freÿr

De perfecte trip om de vele facetten van de Maasvallei te bewonderen.

Ontdekken

 

Beleid ter bescherming van gegevens en gebruik van cookies

 

 

1. Gebruik van cookies

 

 1. Wat is een cookie ?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer bewaard kan blijven wanneer u internetsites bezoekt. Informatie wordt in het tekstbestand opgeslagen zoals bijvoorbeeld uw taalkeuze voor een internetsite. Wanneer u later die site terug opzoekt, wordt ook de cookie naar die site teruggestuurd. Op die manier herkent de site uw browser en kan hij uw taalkeus onthouden.

Cookies hebben meestal een vervaldatum. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (wat men sessiecookies noemt), terwijl andere langer op uw computer blijven, soms tot u ze zelf manueel moet verwijderen (wat men permanente cookies noemt).

 

 1. Waarom gebruiken we cookies ?

De NV Dinant Evasion gebruikt verschillende cookies op haar internetsitehttps://www.dinant-evasion.be :

 • Technisch noodzakelijke cookies en met functionele doeleinden,

 • Cookies met analytische doeleinden.

 

 1. Cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze internetsite :

Dinant Evasion gebruikt het CMS Drupal om zijn inhoud te beheren. Dit/deze programma(‘s) gebruikt/en technisch essentiële cookies. Dat betekent dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze internetsite. Het is niet mogelijk om deze cookies te weigeren als u onze website wilt bezoeken.

 1. Cookies die gebruikt worden voor analytische doeleinden :

Dinant Evasion maakt gebruik van Google Analytics voor analytische doeleinden. Dit/deze analyse werktuig(en) installeert/installeren cookies die wij gebruiken om de bezoeken (het verkeer) op de internetsite te becijferen. Dit laat ons toe te weten hoe vaak een bepaalde pagina gelezen werd. Wij gebruiken deze informatie enkel om de inhoud van onze internetsite te verbeteren of als basis voor een nieuwe campagne betreffende een onderwerp dat grote belangstelling wekt.

Het gebruik van cookies van derden is afhankelijk van uw voorafgaande toestemming. U kan dus weigeren dat deze cookies op uw toestel geïnstalleerd worden. De toegang tot onze website wordt u hierbij niet ontzegd.

 

 1. Overzicht van de cookies

 

 1. Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geïnstalleerd werden en hoe verwijder ik ze ?

Wilt u weten welke cookies op uw toestel staan of wilt u ze verwijderen, gebruik dan een parameter op uw browser. Verdere informatie over hoe u te werk moet gaan, vindt u op onderstaande links.

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox (mobile)

Chrome (mobile)

Safari (mobile)

Microsoft Edge

Gebruikt u een andere browser? Zie of de procedure voor uw browser opgenomen is op de internetsite www.allaboutcookies.org/manage-cookies (de site is enkel in het Engels beschikbaar).

 

 

2. Beleid ter bescherming van de gegevens

 

1. Persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, fax, beelden) die u doorgeeft worden door de NV Dinant Evasion verwerkt (meer specifiek de werknemers van de dienst HR, de directie, het secretariaat en boekhouders), verantwoordelijk dus voor de verwerking, gevestigd in 5500 Dinant, Rue du vélodrome 2, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.452.437.

Uw gegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 alsook volgens de wet van 30 jullie 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Het communiceren en het verwerken van deze gegevens wordt verricht indien nodig om volgende doelstellingen te bereiken :

 1. voor het beheer van de klanten en het maken van een marktanalyse,

 2. voor de uitvoering van het contract gebonden aan een reservatie verricht door de klant,

 3. om te antwoorden op een vraag dat gesteld werd via het contactformulier,

 4. voor een goede opvolging van de offertes,

 5. voor de facturatie, dienst na verkoop en het beheer van de klachten,

 6. voor een notificatie betreffende een aanpassing van het privacy beleid,

 7. om zich ervan te verzekeren dat de verplichtingen van Dinant Evasion inzake de milieuwetgeving, gerespecteerd worden,

 8. om eventueel klacht te kunnen indienen in geval van beschadiging van materiaal dat Dinant Evasion ter beschikking stelt,

 9. om beelden van veiligheid camera opnames te mogen bewaren.

 

2. Het verstrekken van deze gegevens is gerechtvaardigd doordat :

 • Het nodig is uw informatieaanvragen te beantwoorden of voor de goede uitvoering van de (pre)contractuele verplichtingen van de NV Dinant Evasion wanneer een klant een reservatie verricht. Deze verwerking is gerechtvaardigd door de uitvoering van het contract dat Dinant Evasion aan de klant bindt (doelstellingen a) tot h)),

 • De rechtmatige belangstelling van Dinant Evasion als eigenaar/ondernemer van de infrastructuren (doelstelling i)).

Bovendien, door het hokje op onze internetsite aan te kruisen en door uw persoonsgegevens door te sturen, geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor volgende doeleinden :

 1. om het surfen op de website te vergemakkelijken dankzij het gebruik van cookies (optioneel),

 2. om informatieve handelingen uit te voeren (newsletter), prospectie of promotie en marketing op de diensten die wij verschaffen,

 3. om jullie nieuwe doelstellingen aan te bieden.

Deze verwerking is gerechtvaardigd door uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft het recht op elk moment uw toestemming in te trekken, zonder de wettigheid te beïnvloeden van de verwerkingen gebaseerd op uw toestemming vόόr uw terugtrekking. In dit geval, gelieve een e-mail te sturen naar Dinant Evasion (privacy@dinant-evasion.be).

 

3. De persoonsgegevens worden de ganse looptijd van het contract, gesloten met Dinant Evasion, bewaard, en daarna nog 5 jaar, zodat Dinant Evasion kan voldoen aan haar verplichtingen inzake archivering, boekhouding en fiscaliteit.

 

4. De gegevens die u doorgeeft kunnen, enkel en alleen indien nodig voor bovenstaande eindes, aan onderstaande derden worden gecommuniceerd :

 • De informatieve onderaannemers van Dinant Evasion,
 • De gegevens worden zonder uw toestemming aan geen andere derden toevertrouwd dan bovenvermelde derden en om bovenvermelde redenen.

De gegevens worden zonder uw toestemming aan geen andere derden toevertrouwd dan bovenvermelde derden en om bovenvermelde redenen.

 

5. De gegevens worden exclusief gestockeerd op servers gelokaliseerd in de Europese Unie of bij een verlener die een adequaat veiligheidsniveau van de gegevens kan garanderen.

 

6. Door middel van een gedateerd en gesigneerd schriftelijk verzoek en een identificatiebewijs, opgedragen aan de verantwoordelijke van de verwerking, kan u gratis (als het een gematigd aantal betreft) een schriftelijke communicatie verkrijgen van de gegevens en de gegevensoverdraagbaarheid, evenals de eventuele verbetering, inperking van de verwerking, het verwijderen van de onjuiste, incomplete of niet pertinente gegevens. Wanneer u na 30 dagen geen vervolg geeft aan het verzoek, wordt het beschouwd als afgewezen. (pas certaine d’avoir bien compris la phrase en français) U kan zich ook richten tot of een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming om uw rechten te laten gelden.

 

7. Als u denkt dat de NV Dinant Evasion uw privacy niet respecteert, mag u eender wanneer een brief of e-mail versturen naar het adres privacy@dinant-evasion.be. De NV Dinant Evasion zal er alles voor doen om het probleem te vinden en op te lossen.

Voor verdere informatie of om een klacht in te dienen, kan u zich ook richten tot de autoriteit voor gegevensbescherming op volgend adres: 1000 Bruxelles, Rue de la Presse, 35 (Tél. + 32 2 274 48 00 - Fax + 32 2 274 48 35 - contact@apd-gba.be).